Livv Health

Dagbesteding

dagbesteding

Dagbesteding in het kort

Doordat de mensen op de dagbesteding allerlei activiteiten ondernemen, kunnen zij zich thuis beter redden en langer thuis wonen.
We bieden groepsactivitei­ten aan voor zes tot vijftien personen, waarbij gezamenlijk eten mogelijk is.
De activiteiten zijn afhankelijk van de groep. Daarbij kunnen wij ook rekening houden met uw dieet. De activiteiten zijn gericht op recreatie of educatie, bijvoorbeeld kaarten, knutselen, bewegen of koken. Ontmoeting staat voorop. De deelnemers worden tijdens de activiteiten begeleid door een beroepskracht en indien nodig door vrijwilligers.

Hoe werkt het

Deelnemers komen binnen via de mantelzorger, via een doorverwijzer (zoals gemeente, dementieconsulent of thuiszorgmedewerker) of melden zichzelf aan. Geheel vrij­blijvend kunnen potentiële bezoekers een keer meedraaien bij de dagbesteding Livv Health. In kennismakingsgesprekken worden de wen­sen en mogelijkheden van de potentiële deelnemers en eventuele mantelzorgers besproken. Vervolgens kunnen zij deelnemen aan de dagbesteding, waar de begeleidende vrijwilligers hen betrekken bij de dagactiviteiten die aansluiten bij hun wensen, interes­ses en ondersteuningsbehoeftes.

Op zoek naar dagbesteding?

Als u voor Livv Health kiest, weet u waar u precies waar u aan toe bent:

  • Uw wensen staan centraal;
  • Zorg die u nodig heeft;
  • Deskundig en dienstbaar personeel;
  • Altijd een intakegesprek om uw zorgbehoeftes in kaart te brengen;
  • Bewaking van zorgdoelen;
  • Altijd inzage in uw eigen dossier.

    Bel mij

    Livv Health © 2018 | Sitemap