Retourneren

Niet tevreden?

"Bent u niet tevreden over uw bestelde product of dienst? Dan kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling aangeven dat u het product wenst te retourneren en de dienst te annuleren. U krijgt dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na uw melding het door u betaalde aankoopbedrag retour, inclusief eventuele verzend of administratiekosten."

Het bedrag wordt middels hetzelfde betaalmiddel terugbetaald als waarmee u oorsponkelijk uw bestelling heeft betaald.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Na uw retourmelding heeft u 14 dagen de tijd het product aan ons retour te zenden. De herroepingstermijn voor de dienst is 14 dagen nadat u de dienst heeft besteld. Bij producten is het 14 dagen na ontvangst.

"U bent alleen gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding."

"Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt."

De kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening.

U kunt hiervoor het onderstaande modelformulier gebruiken:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: Livv Mobile Health
    Dokter Stolteweg 72
    8025 AZ Zwolle
    support@livv-health.nl
    
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
    herroept/herroepen*
         
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   
d. [Naam consumenten(en)] 
e. [Adres consument(en)] 
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Wijze van retourneren

Stuur uw product, bij voorkeur in de originele verpakking, naar het volgende adres, onder vermelding van uw retourcode (deze wordt aan u verstrekt door de klantenservice):

Livv Mobile Health
Dokter Stolteweg 72
8025 AZ Zwolle