Nieuws

Volg hier het laatste nieuws over Livv.

Wilt u per email op de hoogte worden gehouden van Livv nieuws? Vul dan hieronder uw gegevens in:Mobiele diagnostiek brengt de zorg naar de 0-lijn

Mobiele diagnostiek brengt de zorg naar de 0-lijn

Zeventien miljoen Nederlanders komen gemiddeld vier keer per jaar bij de huisarts. Dat zijn jaarlijks 68 miljoen contactmomenten. Gesprekken, onderzoeken en behandelingen die meetgegevens  en inzichten opleveren die niet alleen van onschatbare waarde zijn voor de individuele patiënt, maar ook voor de medische wetenschap.

Meten is weten

Meten is weten. En meer meten is meer weten. Dus hoe kunnen we dat aantal contactmomenten en meetgegevens verhogen? Simpel: met ‘mobiele diagnostiek’.

Met mobiele devices, zoals het Livv Mobiel ECG, komen screenings, zelfafnametests en analyses op afstand binnen ieders handbereik. De gebruiker van de dienst verzamelt doorlopend de gewenste gegevens, de zorgprofessional gaat gericht met de data aan de slag.

De eerste resultaten met screenings op hartritmeproblemen en professionele opvolging zijn veelbelovend, vindt ook cardioloog-EF Jaap-Jan Smit. Hij heeft meegedraaid in een pilot met Livv Mobiel ECG om ritmestoornissen op te sporen. Smit: “Om inzicht te krijgen in hoeveel mensen in Nederland er gebaat zijn bij het opsporen van ritmestoornissen zoals boezemfibrilleren, is het van belang het aantal mensen met deze klachten goed te registreren. Juist bij mensen die nog geen klachten hebben en geen last hebben van boezemfibrilleren, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Denk aan een herseninfarct met mogelijk blijvende invaliditeit. Daarom is meer onderzoek nodig. Ik ben dan ook heel blij met een device als het Livv Mobiel ECG; de data komt in enorme aantallen structureel naar ons toe, en we kunnen heel gericht plannen uitwerken op basis van de permanente metingen. ”

MOBIEL ECG PROFESSIONAL:

  • Is eenvoudig in gebruik
  • Is dé screeningtool voor asymptomatisch atriumfibrilleren
  • Geeft mogelijkheid tot directe professionele beoordeling door de cardioloog via de Livv App
  • Werkt conform privacy wet- en regelgeving
  • Maakt koppeling mogelijk met het HIS

Over Livv Mobile Health

Livv Mobile Health levert e-Health diensten waarmee POC-metingen (Point of Care) van vitale signalen gedaan kunnen worden. Deze metingen kunnen door zorgprofessionals of door de patiënt zelf uitgevoerd worden. Livv levert hiervoor klinisch gevalideerde meetapparatuur, een beveiligde cloud-opslag en de vereiste infrastructuur. Op verzoek zal de cardioloog van het Livv medisch callcenter een analyse en advies geven over de gestuurde data.

Zwolse Livv en Isala bundelen krachten in dienst voor thuis-ECG

Zwolse Livv en Isala bundelen krachten in dienst voor thuis-ECG

ICT & Health, 28 augustus 2018

Het Zwolse bedrijf Livv Mobile Health heeft onlangs een nieuwe app gelanceerd waarmee hartpatiënten thuis hartfilmpjes (ECG’s) kunnen opnemen. Ook mensen zonder medische doorverwijzing kunnen via de app advies inwinnen bij een cardioloog. Er wordt samengewerkt met het Isala ziekenhuis. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologen vreest ondertussen voor overdiagnostiek en -behandeling.

Livv (vrij vertaald: Leven, vrijheid) werkt binnen de app samen met cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle en heeft een app gemaakt dat voldoet aan de medische normen. Dat zegt directeur Mirjam Boonstra. Wie zijn meting binnen 24 uur beoordeeld wil hebben, betaalt 12 euro. Wie een direct oordeel wil hebben betaalt 30 euro.

Verder zijn er maandelijkse abonnementskosten van 24,90 euro. Het medisch callcenter van Livv, waar patiënten hun hartfilmpje naartoe kunnen sturen, bestaat uit verpleegkundigen en cardiologen die dit werk doen naast hun reguliere diensten. Er zijn op dit moment 25 huisartsen en drie ziekenhuizen die gebruikmaken van de app. Patiënten die via de huisarts of het ziekenhuis gebruikmaakt van de app, krijgen volgens Livv de kosten vergoed van hun zorgverzekeraar. 

Cardiologen terughoudend over thuis-ECG's

In dagblad De Stentor reageert prof. dr. A.C. (Bert) van Rossum namens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie terughoudend op het Zwolse initiatief. "Het doen van onderzoek zonder dat er voorafgaand een medicus naar heeft gekeken brengt het risico met zich mee van overdiagnostiek en overbehandeling, waarbij het de vraag is of de patiënt daar beter mee af is."

Van Rossum stelt namens de beroepsorganisatie dat er nog veel vragen zijn rond de betrouwbaarheid van mobiele technologie. Onlangs heeft de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie een werkgroep e-Health ingesteld om dit soort initiatieven te beoordelen voordat zij worden toegepast in de praktijk.

Livv trekt zich weinig aan van de kritiek en wil de service binnenkort uitbreiden met controle van het gewicht, bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed en de bloedsuikerspiegel. Volgens Boonstra is er Een duidelijke rol voor een commerciële component in de gezondheidszorg: "Isala is er voor de patiëntenzorg, voor. Na die tijd in het ziekenhuis ligt er een taak voor bedrijven. Wat wij doen is preventie. Door tijdig hartritmestoornissen te signaleren en aan te pakken, kunnen eventuele ernstige aandoeningen zoals tia's en herseninfarcten voorkomen worden. Dat leidt dan weer tot een verlaging van de kosten van de zorg."

Meer aanbieders

LIVV is niet de enige aanbieder van mobiele technologie voor thuis-ECG's Onder meer KPN is actief op hetzelfde gebied. De onderneming levert een dienst waarmee patiënten thuis een ECG kunnen krijgen of zelf kunnen afnemen om die te delen met zorgprofessionals. Dit spaart reistijd en tijd die anders opgaat aan routinecontroles. Zo’n 2.200 huisartsen gebruiken de dienst eind 2016 al, waarmee op jaarbasis zo’n 14.000 ECG’s gemaakt worden.

In januari 2017 investeerde KPN in Het Berlijnse Personal Medsystems GmbH. Dat heeft in samenwerking met cardiologen een set CardioSecur elektrodes ontwikkeld die een hartpatiënt zelf of met wat assistentie op de borst kan plakken om een elektrocardiogram (ECG) te maken. De set is dan ook bedoeld voor de thuissituatie.

Een smartphone voorziet de vier elektrodes van stroom en registreert de signalen. Een patiënten-app kan de resultaten tonen en tips geven. De gebruiker kan de metingen ook doorsturen naar een behandelaar. KPN denkt er over de technologie ook in Nederland uit te brengen, maar heeft dit to nu toe niet gedaan. Er is een basisversie en een premiumversie die meer op professionals zoals huisartsen en cardiologen gericht is.

Klik hier voor het nieuwsitem in ICT & Health


Bron: Martijn Kregting, Redactie ICT&health

Zwols bedrijf stopt cardioloog in een app

Persbericht

Zwols bedrijf stopt cardioloog in een app

Zwolle, 15 augustus 2017

Mensen met hartritmestoornissen kunnen nu gebruik maken van de service van Livv. Het Zwolse bedrijf heeft deze zomer een app gelanceerd waarmee iedereen - buiten een medische verwijzing om - zijn hartfilmpjes door een medisch specialist kan laten beoordelen. 

Die zogenoemde ECG's zijn overal te maken en indien gewenst kan er direct een advies aangevraagd worden van medisch specialist. Abonnementskosten: 24,90 euro per maand. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie reageert terughoudend op het initiatief.

Voor de beoordeling van de hartfilmpjes is het bedrijf een samenwerking aangegaan met cardiologen van het ziekenhuis in Zwolle. ,,We zijn het enige bedrijf in Nederland dat particulieren deze service biedt, zonder dat er een verwijzing door een arts voor nodig is", zegt Mirjam Boonstra (43), directeur van Livv Mobile Health.

Lange reistijd

Livv, een verzonnen naam die staat voor 'Leven, vrijheid', is gebouwd op een bedrijf van haar vader Sytse Boonstra (72) met alarmeringsdiensten voor patiënten. Sytse, zelf hartpatiënt, verbaasde zich er over dat hij voor een hartfilmpje eerst vanuit Nijverdal 45 minuten naar het ziekenhuis moest rijden, vervolgens een tijd in de wachtkamer moest zitten, even filmpje maken en dan weer dezelfde tijd terug moest rijden. Dat moest toch sneller kunnen? En zo is nu na een proefperiode deze zomer de dienst met de apps en het achterliggende 24-uurs medisch callcenter vanuit Zwolle gestart.

Direct reactie

,,Er zijn meerdere apps in de handel die weergeven wat je hart doet. Door je vinger voor de lens van je telefoon te houden of door een band om je borst, maar wij hebben gezocht naar materiaal dat voldoet aan de medische normen. Hiermee kun je binnen 30 seconden meten hoe het gaat met je hart. Dus op het moment dat je je niet zo goed voelt kun je de meting beginnen. Die kun je doorsturen naar ons medisch callcenter. Je kunt dan aangeven of die meting binnen 24 uur beoordeeld moet worden of direct. In het ene geval kost je dat 12 euro van je krediet en het andere 30 euro."

Naast ziekenhuiswerk

Verplegend personeel en de cardiologen bemannen het medisch callcenter. Zij verrichten dit werk naast hun normale diensten in het ziekenhuis. Inmiddels zijn er 75 particulieren die van de dienst gebruik maken. ,,Maar daarnaast zijn er ook 25 huisartsen en 3 ziekenhuizen in de regio - in Zwolle, Hardenberg en Winterswijk - die Livv inschakelen voor hun patiënten. Dat zijn dan kosten die vergoed worden door hun zorgverzekering".

Geruststelling

Volgens Mirjam zijn het geen hypochonders die gebruik maken van de dienst: ,,We bieden mensen met hartritmestoornissen een geruststelling. Dat ze vast kunnen leggen wat er met hun hart gebeurt. En dat dat overal kan, zelfs tijdens vakantie, zonder dat ze daarvoor naar het ziekenhuis hoeven te rijden. Het is een geruststelling, geen garantie. Het is immers niet meer dan een momentopname. Maar ze weten wel dat wanneer een cardioloog naar de ECG heeft gekeken of ze actie moeten ondernemen; 112 bellen of direct naar het ziekenhuis gaan." 

Mobiele telefoon

Voor hartpatiënten heeft het Zwolse bedrijf drie gereedschappen, die allemaal praten met de deze zomer gelanceerde app. Er is een los apparaat waarmee je met je vingers je hartfilmpje kunt maken. Er is er eentje waarbij die techniek geïntegreerd is in het hoesje van de telefoon: ,,Die verstrekken we via huisartsen. Dat zijn mobiele telefoons waar je helemaal niks anders mee kunt dan een ECG maken en doorsturen. Mensen kunnen daarbij niet op 'verkeerde knopjes' drukken." De laatste variant is een monitor patch, waarmee je weken achtereen permanent je hartslag kunt controleren. Anders dan de gebruikelijke 24 uurs kastjes die patiënten soms vanuit het ziekenhuis meekrijgen, hoeven hier niet allerlei plakkertjes voor op het lichaam en kun je met de patch gewoon onder de douche. De patch zal alleen verstrekt worden na verwijzing door een arts en wordt dus vergoed door de verzekering. Deze patch zit momenteel nog in de testfase en is dus nog niet beschikbaar.

Klik hier voor de video

Lagere kosten

Livv wil de service binnenkort uitbreiden met controle van het gewicht, bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed en de bloedsuikerspiegel. Volgens de directrice is er zeker een rol voor de commercie in de gezondheidszorg: ,,Isala is er voor de patiëntenzorg, voor en na die tijd in het ziekenhuis ligt er een taak voor bedrijven. Wat wij doen is preventie. Door tijdig hartritmestoornissen te signaleren en aan te pakken kunnen eventuele ernstige aandoeningen zoals tia's en herseninfarcten voorkomen worden. En dat leidt dan ook weer tot een verlaging van de kosten van de zorg."

Reactie Isala ziekenhuis

In reactie op het initiatief van Livv zegt Dorien Breukelman namens Isala dat 'deze ontwikkeling helemaal past in de tijd van e-health.' En: ,,We zijn hier zelf ook volop mee bezig. Zo hebben wij zelf bijvoorbeeld de mogelijkheid van telemonitoring bij hartfalen. De tijd zal moeten uitwijzen wat het effect is van deze manier van werken. Isala volgt deze ontwikkeling nauwlettend." 

Op de vraag wat Isala er van vindt dat cardiologen van het ziekenhuis meewerken aan een commercieel initiatief als Livv zegt zij: ,,Wat artsen in hun vrije tijd doen, dat laten we graag aan henzelf."

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie reageert terughoudend op initiatief

Het doen van onderzoek zonder dat er voorafgaand een medicus naar heeft gekeken brengt risico met zich mee

Prof. dr Van Rossum

Namens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie reageert prof. dr. A.C. (Bert) van Rossum terughoudend op het Zwolse initiatief. ,,Het doen van onderzoek zonder dat er voorafgaand een medicus naar heeft gekeken brengt het risico met zich mee van overdiagnostiek en overbehandeling, waarbij het de vraag is of de patiënt daar beter mee af is."

Van Rossum zegt namens de beroepsorganisatie dat er nog veel vragen zijn rond de betrouwbaarheid van deze mobiele techniek: ,,Hoe betrouwbaar is de apparatuur in het detecteren van afwijkende data, hoe borg je dat de gedetecteerde data behoren bij een bepaald persoon? De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) stelt hieraan specifieke eisen."

Onlangs heeft de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie een werkgroep e-Health ingesteld om dit soort initiatieven te beoordelen alvorens zij worden toegepast in de praktijk.

,,We volgen de ontwikkelingen op het gebied van e-Health dienstverleningen met belangstelling, maar een eenduidig oordeel over het nut voor de consument kan pas gegeven worden wanneer hierover meer gegevens en uitkomsten uit onderzoek bekend zijn geworden. Er is sprake van een groeiende toepassing van medische diensten voor consumenten wereldwijd en de ontwikkelingen van e-Health gaan snel. De hier aangeboden dienst is een ontwikkeling die daarbij past, maar de waarde ervan moet zich nog helemaal bewijzen."

bron; Sander Lindenburg de Stentor 15-08-2017

Reactie op het artikel, door Mirjam Boonstra:

Livv maakt alleen gebruik van klinisch gevalideerde apparaten, in dit specifieke geval de Kardia Mobile ECG van Alivecor. Dit apparaat heeft zich niet alleen bewezen in de markt, maar heeft uiteraard ook de benodigde certificering om zich te classificeren als medisch hulpmiddel (CE klasse IIa) en een FDA-goedkeuring voor het detecteren van boezemfibrilleren.

De dienst die Livv aanbiedt bestaat erin dat een medisch specialist van Isala, met ruime ervaring in hart- en vaatziekten, de data die het apparaat genereert beoordeelt en op basis daarvan een advies geeft aan de particuliere gebruiker. Zowel de gebruiker als de medisch specialist zijn zich ervan bewust dat de gegenereerde data een momentopname betreft, en dat de dienst in deze vorm daarom geen alternatief is voor acute zorg (112) of reguliere zorg. Maar deze momentopname kan voor de medische professional wel een indicator zijn voor het feit dat verdergaande zorg nodig is. Hij kan de gebruiker op basis van zijn bevindingen dan ook adviseren naar zijn huisarts of specialist te gaan.

Voor de zorgprofessional, waaronder de huisarts, biedt de oplossing van Livv de mogelijkheid zijn patiënten te screenen op ritmestoringen en de time-to-diagnosis te verkorten. Voor de particuliere gebruiker betekent de oplossing een zekere gemoedsrust, door de wetenschap dat een professional op elk gewenst moment kan meekijken naar de data.

 

Livv Mobile Health behaalt Thuiswinkel Waarborg-keurmerk

Persbericht

Zwolle, 6 juli 2017

Livv Mobile Health behaalt Thuiswinkel Waarborg-keurmerk
 

Livv Mobile Health heeft op 6 juli het Thuiswinkel Waarborg-keurmerk behaald en toont daarmee aan over een betrouwbare en veilige webshop te beschikken. Thuiswinkel Waarborg wordt gezien als een van de belangrijkste kwaliteitskeurmerken voor webwinkels. Het bedrijf achter de certificering, Thuiswinkel.org, telt meer dan 2.200 leden, die samen ruim 70% van alle online consumentenbestedingen in Nederland realiseren.

Webwinkels die het Thuiswinkel Waarborg-keurmerk behaald hebben, hebben bewezen dat ze voldoen aan 35 criteria op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid en financiële stabiliteit. Alle leden worden jaarlijks gehercertificeerd en het keurmerk wordt door de Consumentenbond ondersteund.

Mirjam Boonstra, CEO van Livv Mobile Health, heeft het certificeringstraject zelf begeleid namens haar bedrijf. “Het was best een uitdaging om de certificering in goede banen te leiden. Wij wisten natuurlijk zelf wel dat onze klanten veilig bij ons kunnen winkelen, maar zo’n certificeringstraject zet je nog eens extra op scherp. We zijn dan ook erg trots op het feit dat we na een traject van bijna 8 maanden het Thuiswinkel Waarborg-logo mogen voeren.”

 

 

Mirjam geeft aan dat ze geen moment heeft getwijfeld over het nut van de certificering. Op de eerste plaats biedt het keurmerk de klant de nodige voordelen ten opzichte van een webshop die het certificaat niet heeft behaald. Zo verzekert Livv Mobile Health haar klanten op basis van de Thuiswinkel Waarborg ten minste van de volgende 5 voordelen:

1.      Transparantie: de klant weet precies met wie hij zaken doet en hoe hij het bedrijf gemakkelijk kan benaderen

2.      Algemene Voorwaarden: Livv Mobile Health gebruikt de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Die zijn overeengekomen met de Consumentenbond en bieden de consument bovendien meer garanties dan de wet

3.      Bedenktijd:  Thuiswinkel Waarborg geeft de klant recht op een bedenktijd van minimaal 14 kalenderdagen, waarin hij het gekochte product zonder opgave van redenen kan retourneren

4.      Veilige betaalomgeving: alle betaalopdrachten worden op webpagina’s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een SSL-certificaat

5.      Klachtenafhandeling: mochten er klachten zijn, kan de klant terugvallen op Thuiswinkel.org voor een gedegen klachtenbemiddeling en advies van een onafhankelijke geschillencommissie.

“Maar ook voor ons als bedrijf biedt het keurmerk duidelijke voordelen”, geeft Mirjam aan. “Uit onderzoek blijkt namelijk dat 93% van de consumenten de Thuiswinkel Waarborg kent en dat 74% van de consumenten eerder bij een webwinkel koopt die het logo voert. Dan is de keuze voor een certificering snel gemaakt.”

Livv Mobile Health biedt consument toegang tot ECG

Persbericht
 
Zwolle, 22 juni 2017
 
Livv Mobile Health biedt consument toegang tot ECG
Livv-app democratiseert hartzorg en bevordert vroegsignalering
 
De aanbieder van oplossingen voor zorg op afstand Livv Mobile Health zet op 1 juli de app live waarmee consumenten hun eigen ECG kunnen opnemen en door professionals kunnen laten beoordelen. De dienst was al beschikbaar voor eerstelijnszorgverleners en voor een groep van 45 pilotgebruikers en komt nu vanwege de zeer positieve resultaten en recensies ook beschikbaar voor het grote publiek. De Livv-app is beschikbaar voor Android en iOS.
 
Hartzorg toegankelijker
Livv Mobile Health heeft als doel de hartzorg te verplaatsen naar de eerste lijn en naar de zorgconsument. De aanleiding hiervoor was de constatering van CEO Mirjam Boonstra dat veel mensen hartritmestoornissen of duizelingen niet of nauwelijks melden bij hun arts, als zij of hun huisarts al weten dat het daadwerkelijk om hartklachten gaat. “Nog steeds worden de klachten niet goed gediagnositiceerd, omdat de tijd of het geld ontbreken. Wij willen mensen met onze oplossing de geruststelling bieden dat altijd iemand meekijkt”, aldus Boonstra.
 
Tot op heden konden mensen met klachten die kunnen wijzen op hartritmestoornissen alleen systematisch gemonitord worden met een zogeheten holteronderzoek, dat een aaneengesloten periode van 24 of 48 uur bestrijkt, of met een implanteerbare hartritmemonitor. Beide oplossingen zijn duur en vereisen doorverwijzing door een cardioloog, waardoor veel mensen vroegtijdig afhaken.
Livv Mobile Health heeft daarom een laagdrempelige oplossing ontwikkeld. “Samen met een gerenommeerd ziekenhuis hebben we een medisch callcenter opgezet waar de ECG-verpleegkundigen en holteranalisten de ECG’s uit onze app beoordelen. Deze specialisten staan onder supervisie van een cardioloog”, vertelt Boonstra.
 
ECG-opnemer en Livv-app
De gebruiker kan de meting op ieder gewenst moment starten door zijn vingers 30 seconden op de ECG-opnemer te leggen, een plastic strip met twee metalen plaatjes die nauwelijks groter is dan een bankpas. Vervolgens wordt de app geactiveerd en worden de metingen op verzoek van de gebruiker doorgestuurd naar het medisch callcenter. De medische specialisten doen daar de eerste beoordeling van de ECG’s en vragen bij twijfel input van de cardioloog. Het medisch callcenter koppelt de bevindingen vervolgens terug aan de gebruiker en adviseert over de eventuele vervolgstappen.
 
De resultaten met en de feedback van de pilot-groep waren erg goed. Toon Meijvogel testte de oplossing in twee hoedanigheden: als telecomspecialist en als hartpatiënt. “Voor mij is de ECG-oplossing van Livv Mobile Health een schoolvoorbeeld van ehealth-innovatie. De zorg en de telecom slaan de handen ineen en er ontstaat een product dat de hartzorg in één klap mobiel maakt en naar de mensen toe brengt. De ECG-opnemer werkt perfect, de app is eenvoudig en efficiënt, en de kosten zijn verwaarloosbaar in vergelijking met de traditionele oplossingen. Livv heeft een zeer eenvoudige en enorm doeltreffende oplossing ontwikkeld, die mij als gebruiker de nodige gemoedsrust biedt.”
 
Dataverzameling om screening te verbeteren
Een belangrijk nevendoel van Livv Mobile Health is het verzamelen en analyseren van data over ritmestoornissen. Voor cardioloog-elektrofysioloog Jaap Jan Smit van Isala Klinieken is het maatschappelijke voordeel van een toegankelijke mobiele ECG-toepassing enorm: “Door vroegsignalering kan er veel eerder gedaan worden aan detectie van ritmestoornissen, zoals boezemfibrilleren. Als je bedenkt dat ‘stil boezemfibrilleren’, dat dus gebeurt zonder dat je het merkt, op den duur een TIA of herseninfarct kan veroorzaken, dan hebben we als maatschappij toch echt veel te winnen bij een goede screening van mensen met hartkloppingen of andere klachten.”

Livv nu ook op de website Alleszelf.nl

Zwolle, 5 mei 2017

Alleszelf.nl is een erkende ‘social enterprise’ en sinds 2014 het enige platform in ons land dat zich uitsluitend richt op ouderen en hun eigen kracht centraal stelt. Objectief, onafhankelijk en deskundig helpen we ouderen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen. Daarbij biedt Alleszelf.nl alleen concrete oplossingen, keuzemogelijkheden en geleidelijk het complete aanbod.

 

Kijkje nemen op de website

www.livv-health.com nu ook online!

Zwolle, 28 april 2017

De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met onze nieuwe Engelse website.

Deze website staat vanaf nu ook online! U kunt de Engelse website van Livv bezoeken via www.livv-health.com

Ook kunt u via deze website op de Engelse website komen en andersom op de Nederlandse website. Dit kan door rechtsboven op de website klikken op NL of EN (zie foto).

Personenalarmering voor ouderen vrijgesteld van BTW

Zwolle, 7 april 2017

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 maart 2017 beslist dat personenalarmering voor ouderen is vrijgesteld van BTW, als de alarmopvolging wordt verzorgd door professionals in de zin van de Wet BIG.

Volgens de rechter is dan sprake van één prestatie waarvoor een btw-vrijstelling geldt. Livv heeft de mogelijkheid om persoonlijke alarmering te leveren voor zowel de consument als de zorgprofessional.

Bekijk hier het nieuwsitem.

Livv in de uitzending van medical travel

Zwolle, 3 april 2017

Zondag 2 april was Livv Mobile Health te zien bij Medical Travel op RTL4! In deze uitzending hebben we verteld: wie wij zijn en wat wij kunnen bieden aan consumenten en zorgprofessionals met de Livv Mobiel ECG dienst.

Medical Travel is een journalistiek programma met een aaneenschakeling van informatie met korte interviews en mooie portretten van patiënten, artsen en specialisten. Het televisieprogramma informeert, adviseert en inspireert kijkers op medisch gebied.

Aankondiging Zembro

Arnhem, 17 maart 2017

Persoonsalarmering nog weinig bekend bij senioren
Informatieverstrekking en –aanvraag rond langer thuis wonen nog steeds niet optimaal

Veel senioren zijn nog weinig bekend met persoonsalarmering als hulpmiddel om langer thuis te blijven wonen, blijkt uit onderzoek dat Zembro in samenwerking met thyssenkrupp Encasa en ANBO heeft uitgevoerd. Senioren weten niet waar en bij wie ze voor het hulpmiddel terecht kunnen, wat vaak de reden is voor het ontbreken ervan. Net als in 2014, toen het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd, gaven zo'n 11.000 respondenten van 50 jaar en ouder antwoord op vragen over gezondheid, langer thuis wonen en de daarvoor benodigde oplossingen.

Toch is het belang van hulp in de vorm van een personenalarm, maar ook een traplift of thuis- en mantelzorg, enorm toegenomen door de veranderingen in de wetgeving voor langdurige zorg. De toegangsnormen voor verzorg- en verpleeghuizen zijn aangescherpt, waardoor senioren langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Met de juiste hulpmiddelen en oplossingen kunnen senioren, ook als hun gezondheid achteruit gaat, veilig en comfortabel en met de nodige gemoedsrust in hun eigen huis blijven wonen.  
 
Een groot deel van de senioren blijkt gebrekkig op de hoogte van de relevante hulpmiddelen, of zelfs geen kennis te hebben van de veranderingen in de wetgeving. Slechts 35% van de respondenten zegt op de hoogte te zijn van de vernieuwde wetgeving, tegen 29,5% in 2014. Het merendeel van de respondenten geeft wel aan behoefte te hebben aan meer inzicht in de mogelijkheden om langer thuis te wonen, maar nog geen 10% is actief naar informatie op zoek gegaan.

Informatievoorziening
Senioren zoeken soms pas informatie als een hulpmiddel hard nodig is. Volgens Johan de Geyter, CEO van Zembro, doen senioren er goed aan om die informatie toch al eerder in te winnen: "Het is niet altijd even eenvoudig om de juiste oplossingen te vinden of informatie over de financieringsmogelijkheden ervan. 

Maar toch is het soms letterlijk van levensbelang om goed voorbereid te zijn. Wij merken zelf helaas dat de senior het belang van een personenalarm pas inziet als hij zelf een keer gevallen is en niet meer zelf overeind komt. Maar dan is het te laat."

Volgens ouderenorganisatie ANBO ligt de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening over de hulpmiddelen ook voor een deel bij de gemeente. "De gemeente heeft op het punt van bewustwording een informerende en faciliterende rol. Het is noodzakelijk de burger te stimuleren en aan te sporen om over dit onderwerp na te denken", aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder bij ANBO.
 
Daarnaast is er voor fabrikanten van hulpmiddelen een rol weggelegd. Zij kunnen de senior informeren over de voordelen van een hulpmiddel voordat de nood echt aan de man is. Zembro heeft zijn boodschap op dat vlak helder geformuleerd: "Een personenalarm gaat over verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat je ouder wordt en dat mensen om je heen zich zorgen maken. Maar het helpt je ook je zelfstandigheid te bewaren", aldus de Geyter.
 
Financiering hulpmiddelen
De gemeente en de fabrikanten doen er goed aan om in hun informatievoorziening ook aandacht aan de financiële mogelijkheden van de senioren te besteden. Die mogelijkheden verschillen namelijk per gemeente en per inkomensgroep. Mensen met een hoger inkomen blijken dan ook vaker bereid te zijn om extra voor een hulpmiddel te betalen. Mensen met een lager inkomen komen daarentegen sneller in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit de overheid. In sommige gevallen kan het particulier afnemen van hulpmiddelen zelfs weer goedkoper zijn.

Per april beschikbaar in de geselecteerde Welcom winkels of op onze webshop. 

Overzicht van geselecteerde Welcom winkels

Opnames voor medical travel RTL4

Zwolle, 16 maart 2017

Vandaag zijn er bij ons opnames gemaakt voor het programma Medical Travel! Dit is een medisch programma, wat gaat over gezondheid en reizen.

De opnames over Livv zullen worden uitgezonden op RTL4, op zondag 9 april om 13.30 uur. Mirjam Boonstra (directrice van Livv) en cardioloog Jaap Jan Smit (medisch directeur van Livv) zullen tijdens de uitzending aan het woord zijn. Zij vertellen in het kort wat Livv is en hoe Livv in zijn werk gaat.

Emma Janssen doet ook haar verhaal. Zij vertelt over haar ervaringen met Mobiel ECG van Livv. Emma is gebruiker van Livv en zelf hartpatiënt.

 

 


 

Kennismaking met virtuele zorg in het Isala Ziekenhuis

Zwolle, 21 februari 2017

Het Isala Ziekenhuis organiseerde in samenwerking met Health Innovation Park (HIP) tijdens de e-healthweek 2017 op 25 januari het eHealth café. In dit café kon men kennis maken met virtuele zorg.

Virtuele zorg gaat een steeds groter onderdeel van haar dienstverlening uitmaken, stelt het Isala Ziekenhuis. Het ziekenhuis noemt het daarom van belang extra in te zoomen op de mogelijkheden die virtuele zorg biedt. In het eHealth café presenteerden verschillende standhouders hun virtuele hulpmiddelen in de zorg.

 

Naast afdelingen van het Isala Ziekenhuis presenteerden ook diverse ondernemers uit de regio Zwolle hun toepassingen in het eHealth café. Zo vertelt Livv Mobile Health over de diensten voor patiënten en zorgprofessionals. Het bedrijf verleent zorg op afstand via mobiele meet- en alarmering producten en diensten die zowel preventief als ondersteunend kunnen worden toegepast.

Mirjam Boonstra van Livv Mobile Health: “Alle metingen, bijvoorbeeld de bloeddruk of een ECG, worden opgeslagen in Nederland in een persoonlijk en goed beveiligd profiel en op verzoek geanalyseerd door onze medische dienst. In geval van nood kan altijd alarm worden geslagen, en krijgt men meteen een persoon aan de lijn die direct gerichte hulp kan inschakelen.”

Bekijk hier het filmpje van het eHealth café.

​De informatie is ook na te lezen op Digitalezorg Magazine

Terugblik op de Nationale e-health week

Zwolle, 14 februari 2017

De eerste nationale e-healthweek ligt nu al weer even achter ons.

Veel Nederlanders weten niet wat e-health precies inhoudt en wat het voor hen kan betekenen. Terwijl door digitale toepassingen hun zorg verbeterd kan worden en preventie en monitoring gemakkelijker wordt. Tijdens de e-healthweek konden mensen zelf deze mogelijkheden van e-health ervaren.

Tijdens deze week waren er 100+ activiteiten door heel Nederland met meer dan 14.000 bezoekers.

Op vrijdag 20 januari vond er een speciale extra editie van het ICT cafe Den Haag plaats in het Haga ziekenhuis in Den haag. Livv heeft hier de mogelijkheid gekregen om een pitch te doen en uit te leggen in 2 minuten wat onze dienst uniek maakt.

Bekijk hier het interview met Thees Brons over Livv Mobiel ECG.

Livv is partner van de e-health week van 21- 27 januari

Zwolle, 13 januari 2017

NOG 8 DAGEN...

...en dan barst in Nederland voor de eerste keer de e-healthweek los. Wij zijn enorm enthousiast en trots dat ook Livv naast de overige 220 partners in deze week allerlei activiteiten organiseren! Deze activiteiten zijn voor zowel de consument als de zorgprofessional. Van open dagen en workshops tot digitale kranten, een e-healthtest en digitale check-ups.

Ook Livv zal tijdens een 3-tal evenementen aanwezig zijn:

20 januari bij het ICT-Cafe Den Haag. Voor meer informatie bekijk het programma 

25 januari bij het eHealthcafé in Isala Klinieken. Voor meer informatie bekijk het programma 

27 januari bij het TwentsZorg Academy. Voor meer informatie bekijk het programma

Zembro toegevoegd aan het assortiment persoonsalarmering van Livv

Arnhem, 10 januari 2017
 
Zembro-horloge completeert assortiment persoonsalarmering van Livv Mobile Health
Livv biedt Belgische high-end alarmeringsoplossing vanaf februari 2017 aan
 
De aanbieder van oplossingen voor zorg op afstand Livv Mobile Health biedt vanaf februari 2017 de alarmeringsoplossing van de Belgische zorgondernemer Zembro aan. Met de toevoeging van het Zembro-horloge aan haar assortiment zorgt Livv dat ook gebruikers zonder smartphone of telefoon met ingebouwde alarmknop hulp kunnen inroepen wanneer die nodig is.
 
De Zembro is een IoT-oplossing die bestaat uit een personenalarm in de vorm van een horloge en een app voor de contactpersonen. Via de app, die beschikbaar is voor iOS en Android, blijven de contactpersonen verbonden met de drager van het horloge. Dankzij de nieuwe samenwerking heeft de gebruiker ook de mogelijkheid direct in contact te treden met de Livv alarmcentrale.
Het dienstenpakket van Livv Mobile Health is onder te verdelen in alarmering, meting en monitoring. Met zijn Mobiel Alarm richt het bedrijf zich specifiek op persoonsalarmering waarbij de gebruiker via zijn smartphone of een telefoon met ingebouwde alarmknop hulp kan inschakelen. Nu komt daar de Zembro-oplossing bij.
 
 

 

 

 

 

Innovatieve functionaliteiten
"We hebben heel bewust toenadering gezocht tot Zembro", aldus Mirjam Boonstra, Directeur van Livv Mobile Health BV. "We hadden al twee alarmeringsdiensten in ons assortiment, die werken met een alarmtelefoon of met de Mobiel Alarm App. Maar met de toevoeging van de Zembro-oplossing hebben we een compleet assortiment waarmee we iedereen, van jong tot oud, optimale gemoedsrust en bewegingsvrijheid kunnen bieden."
 
Het Zembro-horloge onderscheidt zich op diverse vlakken van de traditionele personenalarmen. Zo is het niet stigmatiserend, heeft het meer dan tien dagen batterij-autonomie, is het in slechts twee uur weer op te laden en is het waterdicht en hypoallergeen, waardoor het 24/7 te dragen is. Ook in mogelijk risicovolle omgevingen, zoals in de douche of in het zwembad. Zembro biedt de drager bovendien optimale bewegingsvrijheid omdat het horloge moeiteloos en exact de positie bepaalt binnen en buitenshuis.
 
Concept
De nieuwe alarmeringsoptie van Zembro is vanaf februari 2017 via de webshop van Livv en via haar verkoopkanalen verkrijgbaar. Bij aankoop van het horloge sluit de klant een service-abonnement af waarmee hij toegang krijgt tot de Livv-alarmcentrale en de juiste hulp wordt ingeschakeld. De familie en vrienden worden via de app gewaarschuwd als de gebruiker alarm slaat.
 

 

LIVV BIJ HÉT GROOTSTE BENELUX CONGRES OVER MHEALTH

Utrecht, 6 oktober 2016

Mobile Healthcare is uitgegroeid tot het grootste BeNeLux congres over mHealth en het jaarlijkse ontmoetingspunt voor 650 zorgprofessionals! Livv wil samen met 50 andere (inter)nationale zwaargewichten op het Mobile Healthcare podium u inspireren d.m.v. presentaties, workshops en TEDTalks.

Ontwikkelingen en innovaties in de gezondheidszorg nemen een enorme vlucht. Kom kennis maken met de huidige mogelijkheden en met ons. 

Mobile Healthcare en de producten van Livv laten u zien hoe u uw cliënten nog beter kunt ondersteunen. U hoort van dé experts en van ons alles over de kansen van mobile in de zorg en de talrijke ontwikkelingen en oplossingen. We vinden het fijn u te mogen begroeten!

Mobile Healthcare is gratis toegankelijk voor bestuurders, C-Level, directie, management, projectleiders van zorginstellingen (cure, care of GGZ), huisartsen en tweedelijns zorgartsen!

Livv aanwezig bij opening ProMemo

Vandaag, 21 september, was Livv aanwezig bij de opening van ProMemo, het nieuwe expertisecentrum Dementie voor Professionals. Dit initiatief, van de Windesheimlectoraten Innoveren in de Ouderenzorg en ICT-innovaties in de Zorg, wil de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun netwerk verbeteren.

Livv was aanwezig op de Inspiratiemarkt, mogelijk gemaakt door Windesheim en het Health innovatoin Park, om de producten Mobiel Alarm en Mobiel ECG te demonstreren. 

Vooral de alarmdienst die werkt via een polsbandje (met ingebouwde telefoon) kon rekenen op veel aandacht. De optie Dwaaldetectie in dit polsbandje is dan ook uitermate geschikt voor personen met (beginnende) dementie.

Livv zal binnenkort meer details bekend maken over de alarmdienst die werkt met dit polsbandje. De enthousiaste reacties van de aanwezigen gaven ons in ieder geval duidelijk aan dat professionals op zoek zijn naar dit soort producten, voor personen met dementie en hun mantelzorgers. 

Pilot Mobiel ECG

Binnenkort brengt Livv, naast het huidige persoonlijk alarm, een nieuw uniek product op de markt: het Mobiel ECG. Binnen dertig seconden kunt u zelf een hartfilmpje maken. U kunt deze gegevens met één druk op de knop doorzetten naar ons medisch callcentrum. De specialisten daar, onder begeleiding van cardiologen kunnen uw filmpje beoordelen en bij nood de juiste medische hulp inschakelen. Op dit moment zijn we druk bezig met de testfase van dit product.