Missie en visie

Missie

Livv Mobile Health verleent zorg op afstand door middel van mobiele meet- en alarmering producten en diensten die zowel preventief als ondersteunend kunnen worden toegepast.

Livv Mobile Health biedt vertrouwen aan cliënt en zorgprofessional en onderzoekt met hen nieuwe behoeften, kansen en toepassingen.

‘Zorg dichtbij’. Met haar product- en dienstenlijn biedt Livv rust, zekerheid en ondersteuning in ieders leven.

Visie

Zowel onze huidige als onze komende generaties ouderen hebben een steeds veranderende behoefte aan zorg en stellen daaraan hoge eisen. Zij willen blijven genieten van het leven en daardoor actief betrokken zijn bij hun eigen gezondheid en welzijn.

Technologieën als internet, sociale netwerken en mobiele telefoons vergroten zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

De steeds hogere levensverwachting doen de jaarlijkse zorgkosten stijgen.

Door de hogere gemiddelde leeftijd in onze samenleving ontstaat mogelijk een tekort aan zorgpersoneel. Deze ontwikkelingen vragen om innovatieve oplossingen in de zorg.

‘E-health’, technologie om gezondheid en welzijn te ondersteunen, zal steeds vaker in ons dagelijks leven voorkomen. Livv Mobile Health loopt hierin voorop met haar ontwikkeling van mobiele producten en professionele diensten om de eigen gezondheid te monitoren en de juiste hulplijn in te roepen op het moment dat dit nodig is.

Met Livv is zorg dichtbij, zowel voor u als voor uw zorgprofessionals.