Livv Health

Livv Health Organisatie

Kleurrijke thuiszorg in Nederland

Livv Health is er voor iedereen, waar u ook vandaan komt of waar u ook in gelooft. In ons zorgaanbod houden we rekening met verschillende culturele gebruiken rondom gezondheid, leefomstandigheden, generatiekloven en gewoonten. Wij begrijpen onze cliënten en daardoor ontstaat begrip en vertrouwen.

Wat mag u van Livv Health verwachten?

Zorg bij u thuis, volledig afgestemd op uw behoeftes

In ons zorgaanbod gaan we altijd uit van uw persoonlijke wensen en behoeftes en houden we rekening met verschillende culturele gebruiken rondom gezondheid.

Kwaliteit

Livv Health draait om kwaliteit en betrokkenheid. Kwaliteit is de fundering van onze zorg. Wij streven er dan ook altijd naar om kwaliteitszorg bij u thuis te leveren, zodat u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Onze cliënten geven ons al jaren gemiddeld een 8 voor de kwaliteit van onze zorg.

Deskundigheid

Als u verpleging, verzorging, begeleiding, of welke vorm van hulp dan ook nodig heeft, staan onze gespecialiseerde medewerkers voor u klaar. Ons zorgaanbod is altijd afgestemd op uw persoonlijke leefomstandigheden en financiële mogelijkheden. Bij Livv Health kennen wij de weg in de zorg.

Betrouwbaarheid

Een complexe zorgvraag of een simpele, Livv Health is 24-uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. Wij kennen geen wachtlijsten. De medewerkers van Livv Health zijn altijd dicht in de buurt.

Geborgenheid

Met een intakegesprek maken we kennis met elkaar en brengen we de zorgbehoeften in kaart. Samen bepalen we het zorgpakket en stellen we een zorgplan op. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld. Bij Livv Health heeft men dus een bepalende stem in de zorgverlening.

Livv Health meer dan thuiszorg

Als u voor Livv Health kiest, weet u precies waar u aan toe bent:

  • Uw wensen staan centraal;
  • Zorg die u nodig heeft;
  • Deskundig en dienstbaar personeel;
  • Altijd een intakegesprek om uw zorgbehoeftes in kaart te brengen;
  • Bewaking van zorgdoelen;
  • Altijd inzage in uw eigen dossier.

Wilt u ook cliënt worden?

Onze normen

Bewaking van kwaliteitszorg

Wie beter dan onze cliënten kunnen u vertellen dat wij kwaliteitszorg verlenen. De cliënten van Livv Health geven de afgelopen jaren gemiddeld een 8 voor de kwaliteit van de geleverde zorg.

Kwaliteitscontrole organisatie

Wij evalueren en controleren onze bedrijfsprocessen regelmatig. Livv Health is dan ook al jaren ISO 9001-gecertificeerd. Dit is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en verbetering.Elk jaar opnieuwe moet Livv Health laten zien wat zij doet om de kwaliteit te bewaken. Pas dan krijgt zij (weer) het keurmerk.

Onafhankelijke meting

Livv Health laat haar dienstverlening regelmatig kritisch onderzoeken met een onafhankelijke meting bij haar cliënten.

Klachtenregeling

Het klachtenrecht van cliënten via instellingen voor de gezondheidszorg is een formeel recht. Livv Health vindt cliënten niet met klachten moeten rondlopen, maar snel, makkelijk en onbezorgd hun klacht kunnen uiten. Daarvoor heeft Livv Health een klachtenreglement opgesteld waardoor we tot oplossingen komen en de kwaliteit van dienstverlening verbeteren. Lees hier het volledige klachtenreglement.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Livv Health behartigen de collectieve belangen van de cliënten van Livv Health. De cliëntenraad kan advies uitbrengen over plannen van Livv Health en over zaken die alle cliënten aangaat. Cliënten kunnen dus via de cliëntenraad meepraten over het tot stand komen van besluiten van Livv Health. In de cliëntenraad kunnen cliënten zitten, maar ook hun familie en/of mantelzorger.

Thuiszorgpersoneel met diploma’s en ervaring

Alleen de beste zorgverleners die open staan voor multiculturele zorg zijn goed genoeg om aan de slag te gaan als zorgverlener bij Livv Health.

Meer dan alleen een zorgverlener

Al het zorgpersoneel dat bij u thuis komt is gekwalificeerd, ervaren, betrouwbaar en heeft hart voor de zorg, waardoor zij altijd alles op alles zetten om u passende zorg te bieden. Ze zijn bekend met verschillende culturen en gebruiken rondom gezondheid. Zo is het bijvoorbeeld ook fijn om een praatje te kunnen maken met uw zorgverlener in uw eigen taal.

Mantelzorgbeleid

Livv Health hecht grote waarde aan culturele gebruiken rondom gezondheid, leefomstandigheden, generatiekloven en gewoonte van cliënten, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig en gezond thuis kunnen blijven wonen. Hierin ligt de kerntaak van de medewerker en is de bijdrage van mantelzorgers van groot belang. Met samenwerking kan de zorg zoveel mogelijk aansluiten bij wat de cliënt gewend is, en was, te doen. Het samen oplopen van medewerker en mantelzorger zorgt voor een hoge kwaliteit van leven. Om deze samenwerking vorm te geven heeft Livv Health haar Mantelzorgbeleid op papier gezet.

    Bel mij

    Livv Health © 2018 | Sitemap