Livv Health

Wat als je in aanraking bent geweest met asbest?


In aanraking geweest met asbest – Wat nu?

Wat als je in aanraking bent geweest met asbest? In hoeverre je risico’s loopt, is afhankelijk van de manier waarop je ermee in aanraking bent gekomen. Los daarvan is er niets wat je kunt doen als je met asbest in aanraking bent gekomen. Er zijn geen tests of onderzoeken waarmee aangetoond kan worden hoeveel asbest je bijvoorbeeld ingeademd hebt. In dit blog vertellen we je meer over welke manieren van in aanraking komen met asbest gevaarlijk voor de gezondheid zijn.

Asbest inademen

De enige gevaarlijke manier voor de gezondheid om met asbest in aanraking te komen, is door asbestvezels in te ademen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat er een asbestplaat is gebroken of verbrijzeld. De vezels adem je dan makkelijk in. Als dit eenmalig gebeurt is de kans dat je ziek wordt erg klein. Er zweven zelfs verwaarloosbaar kleine hoeveelheden asbest in de lucht die we elke dag inademen. Risico’s voor de gezondheid nemen pas toe als je elke dag asbestvezel inademt. Maak je dus vooral geen zorgen en neem de juiste voorzorgsmaatregelen dat het niet vaker gebeurt. Denk hierbij aan een asbest bedrijf inschakelen.

Asbest aanraken of inslikken

Asbest is in principe niet gevaarlijk om aan te raken. Vooral als het gaat om complete asbestplaten die niet zijn afgebroken of geen verdere beschadigingen hebben. Asbest biedt geen gevaar voor de huid. Daarnaast is asbest inslikken ook niet gevaarlijk. Zelfs niet als het om de beruchte asbestvezels gaat die door de lucht kunnen zweven. Het gevaar van asbest voor de gezondheid zit hem echt in het inademen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevaren van asbest inademen? Wil je meer leren over gezondheid in het algemeen? Hou dan zeker ons blog in de gaten.

    Bel mij

    Livv Health © 2023 | Sitemap