Disclaimer

Livv Mobile Health BV (Kamer van Koophandel: 58124691), hierna te noemen Livv Mobile Health, verleent u hierbij toegang tot www.livv-health.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Livv Mobile Health behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Livv Mobile Health spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van kennelijke (type-) fouten. Voor de gevolgen van dergelijke kennelijke (type-) fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke kennelijke (type-) fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Livv Mobile Health nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Livv Mobile Health.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Livv Mobile Health, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd